Fotoalbum

Filterduken er tette

Flere steder "lekker" det ut i bekken

Hogsen har satt sine spor i terrenget.

Her renner gjørme rett ut i Stemtjønn

Filterduk er lagt ut, men blir fort tette.

Disse bildene er  tatt rett etter de store nedbørsmengdene i august 2011. Som bildene viser har kombinasjonen mye vann og tung skogsdrift nær vannkilden vært katastrofalt for vannkvaliteten.

Nyeste kommentarer

01.08 | 06:34

Hei! Prøv med å sende en e-post til post@drangsholtvannverk.no med ditt mobilnr.

01.08 | 06:14

Ønsker du SMS varsel fra vannverket, så send en e-post med ditt mobilnr. til post@drangsholtvannverk.no for å komme med på lista.

31.07 | 16:49

får ikke lenger sms fra vannverket,... hvor signer jeg opp for å få sms?

21.12 | 11:43

Hei er der andre som har mye farge i vannet~ vårt ble betydelig værre etter de to siste brudd !
Vet at noen har filter på kranene , noen som har erfaring !?