SISTE NYTT
En vårdag på Buheia
Ny badebrygge på plass
Badebrygga i Presthåla har vært moden for utskifting, og nå har Preben og gode hjelpere fått på plass ny brygge. Nå er det bare å se fram til ny badesesong, og noen av bygdas tøffeste tester den kanskje alt nå i høst.

19.10.2022

Vedr. forurensning fra private avløpsanlegg på Drangsholt
Her finner du kopi av brev med vedlegg sendt til Kristiansand kommune vedr. forurensning fra private avløpsanlegg på Drangsholt25.09.2022Basar på Zoar
Torsdag 29. september kl. 18.00
blir det basar på Zoar bedehus. 
- Åresalg
- Salg av kaffe og kake
Inntektene går til driften av huset
Ønsker du å bidra med en gevinst, kontakt 
Tomas D. Gabrielsen på telefon 95062183

10.09.2022

Invitasjon til folkemøte for eiere, forvaltere og beboere på Drangsholt og Knarestad 12. mai i regi av forskningsprosjektet MICHON

Med et endra klima øker sjansene for storflommer i årene som kommer. Norsk institutt for kulturminneforskning forsker på hvordan kommunen og beredskapstjenester kan være bedre forberedt på denne type ekstremhendelse, og hindre at verdifulle bygninger og kulturmiljø går tapt.

 

Drangsholt og Knarestad er et av fire utvalgte nasjonale caseområder. Her er det et bredt spekter av eksisterende bebyggelse, både i alder, byggeteknisk og verdimessig. I tillegg viser historien at dette området er gjentagende offer for Topdalselvas oversvømmelser.

 

Dere som bor her kjenner området best, og på dette møtet vil vi gjerne fortelle mer om prosjektet, men ikke minst få tilbakemeldinger på hvilke utfordringer dere som eiere, beboere og forvaltere selv ser i flomsikringsarbeidet, og få innspill til hvordan vi kan legge lage planer som blir praktiske og nyttige.

 

Møtet er på Zoar bedehus torsdag 12. mai klokka 20-21, og er åpent for alle interesserte.

 

Fra Norsk institutt for kulturminneforskning deltar to forskere og kommunikasjonsrådgiver i prosjektet.

 

Har du ikke anledning til å komme?  Vi vil gjerne høre dine synspunkt og kan ta en telefonsamtale isteden. Ta gjerne kontakt med prosjektleder Nina Kjølsen Jernæs på 414 11 353.

 

Vel møtt!


 

Hilsen Cecilie Flyen, Nina Kjølsen Jernæs og Jorid Martinsen i Norsk institutt for kulturminneforskning


Les mer om forskningsprosjektet Michon på NIKUs nettsider


Velkommen til Nissefest
Velkommen til nissefest på låven til Marianne og Tomas lørdag 4. desember kl. 16.00.

30.11.2021

FUGLEKASSEDUGNAD LØRDAG 27. NOVEMBER I DRANGSHOLT/GRØDUM
I regi av Drangsholt & Grødum Velforening tar Thor Gunnar Elle og Tor Punsvik ansvar for å lede en fuglekassedugnad i bygda lørdag 27. november kl. 11 – 16. Dugnaden skjer i redskapshuset til Tomas D. Gabrielsen og store og små inviteres. Velforeningen dekker kostnader til materialer, spiker og verktøy og veiledning stilles til rådighet, og det blir også servert kaffe, saft og vafler. MEN for at vi skal tilpasse innkjøp av materialer til behovet ber vi om at de som ønsker å delta melder fra til Tor Punsvik (mobil 90 61 94 71 eller torpunsvik@gmail.com) innen tirdag 23. november. Samtidig angis egen ambisjon for fuglekasseproduksjon i forhold til alternativene beskrevet her https://www.miljolare.no/aktiviteter/fuglekasser/kassetabell og antall av (a, b, c eller d)  for hver av;
a. stær 
b. kjøttmeis & svart-hvit fluesnapper
c. blåmeis
d. tårnseiler
Velkommen til en trivelig og fuglevennlig sosial dugnad!

18.11.2021

Brev ang. utslippstillatelser
Til alle som har fått brev fra Kristiansand kommune angående utslippstillatelser: Det er blitt tatt initiativ til et møte i AMCARKLUBBENS lokaler på Boen . Rundt 80 husstander har fått brevet, og det er nok fornuftig å stå samlet overfor kommunen i denne saken. Møtet er onsdag 20. oktober kl. 19.00
Tomas D. Gabrielsen Drangsholt og Grødum velforening

14.10.2021

Brudd på hovedvannledning
Lørdag morgen 17. juli har vi fått informasjon om at det er et større brudd på hovedvannledningen. Etter kontakt med vannverket nå kl. 09.30 får vi opplyst om at gravemaskin er underveis. Dette til orientering.
17.07.2021

Vanningsrestriksjoner
Melding fra vannverket:
Forbruk av vann er nå høyrere enn det vi greier å produsere. Vi må innføre øyeblikkelig vanningsforbud med slange. De som leier ut må melde fra til leietaker. Forbudet gjelder ut juli eller til ny beskjed. 
Hilsen styret

14.07.2021

Sankthans feiring i Presthåla
Vi minner om sankthansfeiring i Presthåla i morgen.
Grillen tennes kl. 17.00 og bålet kl. 19.00

22.06.2021

Dugnad i Presthåla
Vi minner om dugnaden i Presthåla i dag 27. mai. Vi starter kl. 17.00. Oppgavene som skal gjøres er i hovedsak raking og rydding. Ta gjerne med rive og spade. Vi prøver å unngå felles bruk av redskap på grunn av smittefare. Vel møtt!

27.05.2021

Arbeid med flomvarsling
Det arbeides nå med en app som skal kunne brukes for å varsle innbyggere om mulig flom. Kristiansand kommune vil ta denne i bruk i sitt arbeid med flomvarsling. Dette vil også kunne få betydning for arbeidet som gjøres med flomsikkerhet i bygda vår. Tor Punsvik som er velforeningens kontaktperson mot kommunen i arbeidet knyttet til flom sikring og beredskap sjef i Kristiansand kommune Sigurd Paulsen ble intervjuet på sørrlandssendinga i dag angående dette. Link til intervjuet finner du her:

https://radio.nrk.no/serie/distriktsprogram-soerlandet/sesong/202105/DKSL01009621#t=1h1m14s
(Lim linken inn i adresselinja i din nettleser)

(Bildet er fra 2. oktober 2017)

25.05.2021

Innspill til ny trafikksikringsplan
På linken nedenfor kan du lese innspill til ny trafikksikringsplan i Kristiansand kommune for vårt område.

LES MER HER

10.03.2021

3 år siden storflommen
I dag er det 3 år siden storflommen rammet bygda, og noen kjenner kanskje ubehag i forhold til at det nå øser ned ute. I dag er vi heldigvis bedre forberedt, og vi har fått følgende melding fra beredskapsansvarlig i Kristiansand kommune:

"Fylkesmann, Agder Energi og NVE melder økende vannmengder til helga. Prognosene ser bedre ut i dag enn tidligere i uka og er snakk om ca 10% vannmengde av 2017  tall, og i verste fall opptil 50%. Det skal etter nåværende prognoser være håndterbart.
Vi kommer eventuelt tilbake med mer info om nødvendig."

Siden 2017 har bygda også fått sin egen beredskapsgruppe som kan kontaktes om det skulle være behov

Gruppa består av
Beint Foss, Svein Willy Pedersen, Tor Punsvik, Rune H. Risdal og Preben Undheim.

02.10.2020St hans feiring i Presthåla
Vi åpner for en liten feiring av Sankthansaften på Presthåla i morgen, fra kl. 17 og utover, men på grunn av pandemien blir den litt annerledes. Vi håper alle deltakere samarbeider og viser hensyn, slik at vi kan hygge oss til tross for begrensningene som følger:

• Man må være frisk(symptomfri) og unntatt karantene/isolasjon for å delta.
• Alle deltakere må avgi fullt navn og telefonnummer ved an komst (listen slettes etter 10 dager).
• Feiringen er forbeholdt beboere på Drangsholt, Grødum, Foss og Øyna. Vi tillater ikke flere enn 60 deltakere totalt. First come, first served.
• Ta med egen stol (!) og det du/dere skal spise og drikke. Unngå å dele tilbehør på tvers av familier/boenheter.
• Vi setter frem antibac, men ta gjerne med en personlig om du har.
• Grillene vil være tent over en lengre periode for å unngå kø. Sprit alltid hendene før og etter håndtering av grillredskapene (og tørk godt, så du ikke tar fyr). Jo færre som opererer grillene, desto bedre, så grønt lys for selvutnevnte grillmeistere.
• Takk for at dere plasserer dere fornuftig på eget initiativ. Vi er få fra styret til stede, så vi trenger en felles innsats for at det holdes avstand mellom familier/boenheter.
• Et lite bål tennes dersom det er forsvarlig.

Vel møtt!

22.06.2020

Årsmøtet i morgen 12. mars er avlyst
På grunn av situasjonen med faren for Coronasmitte og helsemyndighetenes anbefalinger har vi valgt å avlyse morgendagens årsmøte.

Vi kommer tilbake med nytt tidspunkt evt. alternativ løsning for å få gjennomført årsmøtet når situasjonen blir mer avklart.

11.03.2020

Innkalling til årsmøte torsdag 12. mars
Velforeningens årsmøte holdes på Zoar bedehus  torsdag 12. mars kl. 18.00.

Innkalling finner du  her

29.02.2020

Velkommen til basar på Zoar
Tirsdag 8. oktober kl. 18.30 
blir det basar på Zoar bedehus. 
- Mange fine gevinster
- Jens Olai Justvik kommer
- Salg av kaffe og kake
Inntektene går til opprusting av bedehuset

26.09.2019

Rot og rytme - en lokal festival
"Drangsholt og Grødum velforening inviterer til Rot og Rytme – en lokalfestival for beboere i området. I år holdes Rot og Rytme på gården til Liv Hangeland i Fosseveien 121, lørdag 10. august. Kl 13 – 15 Store og små er velkomne til å utforske stasjoner som vi har satt opp på gården med bl.a. håndverk og tradisjonell lek. Kl 15 – 16 Matpause. Varm mat til salgs (kontant/vipps). Kl 16 – 18 Åpen scene, med lav terskel for å bidra! Her får alle muligheten til å opptre, fremføre eller vise frem noe selv. Det kan for eksempel være å fortelle en god historie, fremføre en sketsj eller å gjøre tryllekunster. Meld dere på åpen scene med SMS/tlf. til 464 25 513 innen 7. august Deltakere over 18 år vil også være velkommen til etterfest senere på kvelden. Mer info om dette vil dere få på dagen etter åpen scene. Det er gratis å delta! La bilen stå hjemme, for det er svært begrensede parkeringsmuligheter på området. Velkommen! Hilsen festivalkomiteen

04.08.2019

Orienteringsmøte om strikkekafé

Aud Pedersen og Gunvor Næss inviterer til orienteringsmøte om strikkekafe på Zoar 10. april klokken 18.00.
Og det er slett ikke nødvendig å kunne strikke!


10.04.2019


Innkalling til årsmøte 5.mars
Velforeningens årsmøte holdes på Zoar bedehus 
tirsdag 5. mars kl. 19.00.

Innkalling finner du her

19.02.2019

Innkalling til årsmøte
Velforeningenes årsmøte blir avholdt på Ryen Grendehus 17. april kl. 18.00.

Innkalling med vedlegg finner du her

10.04.2018

Flom og jordskredvarsel fra NVE

Det er varslet betydelige nedbørmengder over Agderfylkene, Telemark og Vestfold de neste døgnene, og NVE har sendt ut varsel om fare for flom og jordskred. 

VARSEL OM JORDSKREDFARE, GULT
Les varsel for 2017.10.20:
http://www.varsom.no/flom-og-jordskredvarsling/varselid/165109 
 For informasjon om både flom- og jordskredvarsler for hele landet,
bruk http://www.varsom.no/flom-og-jordskredvarsling/ 

Vennlig hilsen
NVE - FLOM OG JORDSKREDVARSLINGEN
Dine abonnement kan endres på https://abonner.varsom.no 


Links:
------
http://www.fylkesmannen.no/av
http://www.varsom.no/flom-og-jordskredvarsling/varselid/165111
http://www.varsom.no/flom-og-jordskredvarsling/
https://abonner.varsom.no/
http://www.varsom.no/flom-og-jordskredvarsling/varselid/165109

Du kan se en visuell fremstilling av hvordan nedbøren utvikler seg her:

https://vimeo.com/23892372619.10.2017


Åpent evalueringsmøte etter flommen
Ordfører Harald Furre inviterer til åpent evalueringsmøte etter flom og uvær sist helg. - Vi inviterer flomutsatte til møte torsdag 12. oktober kl 18.00 i Bystyresalen i Rådhuset.

- Vi håper spesielt at flomrammede fra områdene som Torridal, Mosby, Strai, Bråvann, Drangsholt, Tveit, Suldalen, Langenes og Kjos kommer til møtet 12. oktober, sier ordfører Harald Furre.

- Vi opplevde en ekstrem værsituasjon fra lørdag 30. september som skapte flom, jordras, strømbrudd, manglene vannforsyning, kloakk i vannet, stengte veier, broer og høy vannstand og vind langs kysten.

Ingen liv gikk heldigvis tapt, men hus og eiendommer, veier, båter og brygger ble ødelagt for en del av våre innbyggere.

Kristiansand kommune ønsker å informere innbyggerne om kommunens ansvarsområder, beredskap, og hvilke tiltak som ble gjort. Samtidig ønsker vi tilbakemelding og innspill fra flomrammede, sier Harald Furre.

Møtet finner sted i Bystyresalen i Rådhuset fra kl 18.00 - 20.00.

Tilstede på evalueringsmøtet:

Ordfører Harald Furre
Rådmann Tor Sommerseth
Beredskapssjef Sigurd Paulsen
Stabssjef i Agder politidistrikt, Morten Sjustøl
KBR v/Brannsjef Jan Røilid
Fylkesmannen v/ organisasjon- og utviklingsdirektør Knut Berg
mfl

12.10.2017

Renseanlegger er igang igjen, men fortsatt kokevarsel
Vannverket jobber iherdig for å sikre oss vann. Vi er som sikker alle forhåpentligvis skjønner i er meget spesiell situasjon. Det er mye vann på myra og vi kan få setningsskader på ledningsnettet. Vi er i dialog med Ingeniørvesenet, for å ha nødløsninger for bistand om vis skulle ha behov. Vi har for tiden høgt fargetall grunnet mye overflatevann. Vannverket er i normaldrift, men kokevarsel opprettholdes til godkjent vannprøve foreligger. Dette er alles vannverk, om noen har innspill, eller spørsmål ta kontakt med oss

07.10.2017

Trenger du hjelp etter flommen?
Kristiansand kommune har satt ned et hjelpeteam som er klar til å ta imot telefoner og svare på spørsmål fra flomutsatte innbyggere i kjølvannet av flommen sist helg.

Du kan lese mer om dette her

05.10.2017Vanntank med drikkevann på plass i bygda
Vanntank med rent drikkevann er nå utplassert ved Zoar. Alle som har behov for rent drikkevann kan hente det der.

Ikke drikk vannet fra borehull eller brønner, vannet er sannsynligvis infisert (kloakk), etter store nedbørs mengder. Ingeniørvesenet anbefaler utspyling/kloring og vannprøve før vannet drikkes. Kontakt Kenneth Winsjansen for mer informasjon.

04.10.2017

Kartlegging av behov etter flommen

Selv om jeg og Sigurd Paulsen fra Kristiansand kommune fikk svært kort tid på NRKs direktesending, fikk vi en god prat utenom. Han opplyste meg om at de har mulighet til å komme med vanntank hvis det er behov for det. De kunne også hjelpe med å utlyse behov for leiligheter for dem som ikke kan flytte tilbake i hjemmene deres med det første og som ikke har noe sted å gå.

Jeg trenger deres hjelp til å kartlegge så raskt som mulig.

》》 Har vi behov for vanntank, eller har de fleste strøm nå?

》》 Hvor mange leter nå etter et sted å leie, og vil ha hjelp til dette?

Håper alle har det bra tross omstendighetene. Jeg er stolt av å være en del av ei bygd som tar så godt vare på hverandre. Dere er kjempeflinke!

- Mia Heilberg


03.10.2017


IKKE drikk vannet
Vi har fått følgende melding fra vannverket som vi deler videre: 
PGA usikker status i vannverket/ledningsnett. Ber vi alle sikre seg drikke vann. Om det er ett brudd, som følge av setningsskader etc. vil vi få ejektor virkning i rørnettet. Det er mye kloakk i grunnen. Håper vi ikke får brudd eller andre problemer. IKKE drikk vannet. Forsikringsselskapet blir informert.

03.10.2017

Flom på Drangsholt
Status mandag morgen når det gjelder flom er følgende etter hva vi kjenner til:

Store deler av Drangsholt har vært uten strøm siden søndag kveld. Det er strøm i området Mjølemoen / Grødum.

Det har gått ut kokevarsel for drikkevannet, da renseanlegget er uten strøm, og batteri for kloranlegg har gått tomt.

Siste omkjøringsvei ut av bygda via Mollestad, Svaland, Erkleiv og Ålefjær er sperret rett sør for Mollestad bro p.g.a mye vann i veien.

Vi vil forsøke å holde bygdas innbyggere oppdatert utover dagen på vår Facebookside.


02.10.2017

Ny sand til stranda vår i Presthåla
Mandag 10 juli kommer det et lastebil med sand til badeplassen i Presthåla. Samme ettermiddag og kveld legger vi opp til dugnad for å få spredd sand utover. Håper mange har mulighet til å bidra til dette.

08.07.2017

Klart for festival på Drangsholt
Lørdag 10. juni blir det festival på Drangsholt. Se plakat for mer informasjon

07.06.2017

Konsert på Drangsholt
Fredag 9. juni kl. 19.00 holder Tveit og Hånes kirkekor med musikere og Tore Thomassen konsert på gården til Marianne og Tomas.

05.06.2017

Ny sone med billigere fiskekort i elva
Det er nå innført en ny fiskesone i elva. Denne har fått benevnelsen 3a. Sone 3a utgjør elvestrekningen oppstrøms Boen bru og til Raen ved krysset til Bjorvann. Det vil være soneskilt på begge sider av elven. Strekningen starter ca. 200 m oppstrøms Boen bru.
Du kan lese mer om dette samt finne informasjon angående fiskekort og fiskeregler her.

04.06.2017

Referat fra styremøte 25. april
Velforeningens styre hadde møte 25.april

Klikk her for å lese referat fra møtet.

08.05.2017

Spyling av vannledning
Informasjon til de av dere som er knyttet til Drangsholt vannverk. Mandag 1. mai fra kl. 11.00 vil det bli spyling av vannledningen. Varighet på arbeidet vil være 2 - 3 timer. Etter spyling kan en oppleve noe grums og farge i vannet.

29.04.2017

Velforeningens årsmøte
Hold av tirsdag 28. mars kl 18:00, for da holdes årsmøtet for Velforeninga på Zoar. Innkalling kommer i postkassa snart. Vi ser frem til en hyggelig samling!

27.02.2017

Lokal deltaker i Anno på NRK
NRK starter en ny runde med serien Anno den 2. januar. Denne gangen er Katja Kålheim, bosatt på Drangsholt en av deltakerne. Du kan lese mer om deltakerne i serien Anno her: 
https://www.nrk.no/trondelag/xl/her-er-arets-_anno_-deltakere-1.13240533


08.12.2016

Referat fra styremøte 22. september
Velforeningens styre hadde møte 22. september.

Klikk her for å lese referat fra møtet.

15.10.2016

Informasjonsskriv fra velforeningen
Informasjonsskriv fra velforeningen er nå delt ut i alle postkasser. Du finner det også her på vår nettside


04.06.2016

God oppslutning om dugnaden
Godt og varmt sommervær gav en flott ramme for kveldens dugnad der mange barn og voksne hadde tatt turen til Presthåla for å gjøre badeplassen klar for sommersesongen. Gress ble klippet, rakt sammen og kjørt vekk. Volleyballbanen fikk en omgang med riva og en del krattskog ryddet og kuttet opp til flis. Det ble også tid til litt mat, drikke og prat.

Flere bilder fra dugnaden finner du på vår Facebookside.

01.06.2016

Dugnad i Presthåla 1. juni

Onsdag 1. juni klokken 18:00 inviterer Drangsholt og Grødum Velforening til en trivelig dugnad på Presthåla. 

Vi vil gjerne ha dere med på sosialt samvær sammen med litt ryddearbeid på stranda. Velforeningen byr på kaffe og noe godt å bite i og barn er hjertelig velkommen til lek. Luking i sandvolleyballbanen, gressklipping, raking og påfyll av sand er blant gjøremålene for dagen. Ta gjerne med verktøy/utstyr dere har (trillebår, raker, spader, sag o.l.).

Vi gleder oss!

Mvh Styret

 

23.05.2016


Årsmøtereferat og årsberetning
Vi har nå lagt ut referat fra velforeningens årsmøte samt årsberetning som ble lagt fram på årsmøtet.
Disse finner du her:12.03.2016

Svarbrev fra Statens vegvesen
Velforeningens styre har nå mottatt svarbrev fra Statens vegvesen i forbindelse med forespørsel om trafikksikkerhetstiltak. Brevet kan du lese her.

10.03.2016Velforeningens årsmøte
Dato og sted for velforeningens årsmøte er satt til 
tirsdag 8. mars kl. 18.00 på Zoar
Invitasjon og saksliste finner du  her.

01.02.2016

Vellykket ski og akedag
Drangsholt og Grødum velforening takker alle som tok turen til Ski og akedagen og gjorde dagen kjempe koselig og vellykket. Vi var mellom 80 og 100  store og små, samt noen firebente. Sol og bålpanner ga varme for de som valgte å bare nyte den glitrende naturen og sto over både aking og skigåing. Totalt ble over 30 premier delt ut, men syv år gammel Solveig var klasse for seg selv med hele 12 runder, hipp hipp hurra for alle flinke ski og ake glade!

Se fotoalbumet fra ski- og akedagen her


17.01.2016

Ski og akedag

Søndag 17. januar holder Drangsholt & Grødum Velforening Ski- og akedag fra kl. 12.00. Det vil bli kjørt opp skispor på jordet til øverst i Drangsholtveien (som vist på kartskissen) og på tømmerveltplassen over vil det være bålpanner for grilling i drift. Folk tar med egen mat og drikke. Barn som kommer seg rundt løypa på jordet vil få medalje. Arrangementet sponses av bygdas rørlegger Kenneth Winsjansen. Det er meldt flott vær ( sol, men kjølig)og bidra veldig gjerne til å spre dette gode budskap i nabolaget. Ta med ski-, ake- og turutstyr og VEL MØTT!

Styret for D&G velforening


12.01.2016


Noen bildeglimt fra nissefesten
Ta en kikk i fotoalbumet fra nissefesten.

09.12.2015Nissefest og informasjon fra styret

Det blir nissefest lørdag 5. desember fra kl. 16.00 - 18.00 på låven til Marianne og Tomas (Drangsholtveien 31).


Her følger også litt informasjon fra velforeningens styre

27.11.2015

Utfordring med dyremøkk på veiene

Gode bygde folk!

Vi har blitt gjort oppmerksom på, at det har vært en del møkk på veiene. Denne gangen gjelder det hestemøkk på Skilleveien. 

Vi ønsker at alle dyreeiere rydder etter seg. 

Møkk på veiene kan være ganske skummelt på våt veibane da dette blir glatt og sleipt.


28.10.2015

Referat fra styremøte 25. august
Velforeningens styre hadde møte 25. august.

Klikk her for å lese referat fra møtet.

31.08.2015

Godt besøkt Sankthansfeiring

Omkring 60 - 70 personer var innom Presthåla i går kveld, og blant disse mange barn. Et fint bål ble det også av en pall ved donert av Roald. En trivelig kveld helt til knotten tok overhånd. 

Flere bilder finner du i fotoalbumet 
(Fotograf: Tor Punsvik)

24.06.2015

Velkommen til sankthans feiring i Presthåla

Velkommen til en hyggelig sankthans feiring i Presthåla. Grillene tennes kl.17.00.
Ta med det du vil spise og drikke. Det blir natursti, volleyball og 
de som ønsker kan ta et dukkert m.m. 
Vellet står for Sankthans bålet. 
Vellmøtt! 


20.06.2015


Dugnad i Presthåla torsdag 11. juni
Vi gjør et nytt forsøk med dugnad i Presthåla. 
Dato og klokkeslett er torsdag 11. juni kl. 18.00. 
Folk oppfordres til å stille på dugnaden med river, spader, trillebårer m.m. 
og det blir helt sikkert sosialt og trivelig som ellers! Vi holder kaffe m.m.

08.06.2015

Infoskriv fra velforeningens styre
I løpet av få dager vil du finne et inforskriv 
fra velforeningens styre i din postkasse. 
Dette er også tilgjengelig her på vår nettside. 

Infoskriv laster du ned her

19.05.2015

Trafikksikkerhet på Birkenes-siden
For noen dager siden sendte vi brev til Statens vegvesen Sør ang behov for tiltak på Kristiansand-siden. En ber der om videre oppfølging og dialog i saken. Tilsvarende brev er nå sendt angående behov på Birkenes-siden.

Kopi av dette brevet finner du nedenfor18.03.2015

Arbeidet med trafikksikkerhet
Arbeidet med trafikksikkerhet var et sentralt punkt på velforeningens årsmøte og styret arbeider videre med dette. 

Det er nå sendt brev til Statens vegvesen Sør ang. behov for tiltak på Kristiansand-siden. En ber der om videre oppfølging og dialog i saken. 

Kopi av dette brevet og av referat etter befaring gjort 30.11.2011 finner du nedenfor

18.03.2015

Referat fra velforeningens årsmøte
Velforeningens årsmøte ble avholdt på Zoar tirsdag 10. mars. 
Referat fra møtet finner du  her.

16.03.2015


Brudd på vannledning
SISTE NYTT

Bruddet er gravd frem, og rørlegger er på plass for å reparere røret (kl. 21.25). 
De håper å ha dette i orden i løpet av kvelden. 
Vær oppmerksom på brunt vann når vannet kommer tilbake.

___________________________________________________________________________

Vi har nå (kl. 17.40) fått melding om brudd på vannledningen omtrent på samme sted som sist. 

Det arbeides nå med å få tak i folk og utstyr for å utbedre dette. 

Uvisst hvor lang tid dette vil ta, så en må nok belage seg på å være uten vann noen timer.

03.03.2015 Velforeningens årsmøte
Dato og sted for velforeningens årsmøte er satt til 
tirsdag 10. mars kl. 18.00 på Zoar
Invitasjon og saksliste finner du  her.

05.02.2015

FRILUFTSLIVETS ÅR - 2015 MARKERES PÅ DRANGSHOLT

Fra lørdag 17 - søndag 18 januar markeres Friluftslivets år - 2015 med overnatting ute på Drangsholt.

10.01.2015

VELFORENINGEN PÅ FACEBOOK

Det er nå  opprettet en egen Facebookside for velforeningen. Vi håper denne skal bli et nyttig tillegg til nettsida i vårt informasjonsarbeid. "LIK" sida og du vil få siste nytt nytt fra velforeningen.


Facebooksida finner du her: facebook.com/drangsholtoggrodumvelforening

I tiden som kommer vil vi også gjøre en "ryddejobb" på nettsida. En del eldre informasjon som ikke er aktuell lenger vil bli lagt i "arkiv" slik at nyere informasjon blir mer synlig og tilgjengelig. Vi håper at vi med dette skal gjøre sida mer aktuell og brukervennlig.

07.01.2015

Arkiv

Nyheter fra 2009 - 2014 finner du i vårt arkiv. 

Disse nyhetene er samlet i en PDF-fil som kan leses / lastes ned her: Annette Drangsholt 21.12.2014 11:43

Hei er der andre som har mye farge i vannet~ vårt ble betydelig værre etter de to siste brudd !
Vet at noen har filter på kranene , noen som har erfaring !?

Preben 17.12.2014 21:38

Det ligger en stor orange katt ved brua før mjøllemoen. Så hvis noen vet om noen som eier en slik katt så gi beskjed videre.

Øyvind Brennsæter 17.12.2014 21:46

Det er ikke vår katt (den er også stor og oransje), den ligger trygt inne og sover her på Mjølemoen.

Thor Gunnar Elle 09.05.2012 21:15

Problemstillinga har vært drøftet på på styremøte. Vi er i dialog med vegvesenet og Kr.sand kommune og vil også ha med dette i det videre arbeidet.

| Svar

Nyeste kommentarer

01.08 | 06:34

Hei! Prøv med å sende en e-post til post@drangsholtvannverk.no med ditt mobilnr.

01.08 | 06:14

Ønsker du SMS varsel fra vannverket, så send en e-post med ditt mobilnr. til post@drangsholtvannverk.no for å komme med på lista.

31.07 | 16:49

får ikke lenger sms fra vannverket,... hvor signer jeg opp for å få sms?

21.12 | 11:43

Hei er der andre som har mye farge i vannet~ vårt ble betydelig værre etter de to siste brudd !
Vet at noen har filter på kranene , noen som har erfaring !?